หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิตภัณฑ์ของเรา ห้องปฏิบัติการ ผลงานและกิจกรรม ติดต่อเรา แผนที่ตั้งบริษัท แผนผังเวปไซต์

Bookmark and Share
 
 
.
 
.
.
.
.
 
 
 

ผลงาน

ประมูลปูนมาร์ลกับหน่วยงานราชการ
- ปี 2549
1. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี ประมูลปูนมาร์ล จำนวน 1,000 ตัน         
2. สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ประมูลปูนมาร์ล จำนวน 90 ตัน 
3. สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี ประมูลปูนมาร์ล จำนวน 1,000 ตัน
4. สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ประมูลปูนมาร์ล จำนวน 1,500 ตัน
5. สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ประมูลปูนมาร์ล จำนวน  400 ตัน
6. ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน ประมูลปูนมาร์ล จำนวน3,010 ตัน

- ปี 2550
1. กรมพัฒนาที่ดิน ประมูลปูนมาร์ล จำนวน 300 ตัน
2. สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา  ประมูลปูนมาร์ล  จำนวน 3,750  ตัน
3. กรมพัฒนาที่ดิน ประมูลปูนมาร์ล จำนวน 550 ตัน.
4. สถานีพัฒนาที่ดินเขต 1 ประมูลปูนมาร์ล  จำนวน 2,400 ตัน

- ปี 2551
1. กรมพัฒนาที่ดิน ประมูลปูนมาร์ล  จำนวน 22,600 ตัน
2. สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ประมูลปูนมาร์ล จำนวน 200 ตัน

- ปี 2552
1. กรมพัฒนาที่ดิน ประมูลปูนมาร์ล  จำนวน 32,500 ตัน
2. สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ประมูลปูนมาร์ล จำนวน 1,000 ตัน
3. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ประมูลปูนมาร์ล จำนวน 11,366 ตัน
4. สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ประมูลปุนมาร์ล จำนวน 5,000 ตัน
5. สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ประมูลปูนมาร์ล จำนวน 3,000 ตัน
6. สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ประมูลปูนมาร์ล จำนวน 1,942 ตัน

- ปี 2553
1. กรมพัฒนาที่ดิน ประมูลปูนมาร์ล  จำนวน 32,500 ตัน

-ปี 2554
1. กรมพัฒนาที่ดิน ประมูลปูนมาร์ล จำนวน 40,000 ตัน
2. กรมพัฒนาที่ดิน ประมูลปูนมาร์ล จำนวน 10,000 ตัน
3. สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ประมูลปูนมาร์ล จำนวน 5,000 ตัน
4. สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ประมูลปูนมาร์ล จำนวน 2,727 ตัน
5. สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา ประมูลปูนมาร์ล จำนวน 1,921 ตัน
6. สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ประมูลปูนมาร์ล จำนวน 2,272 ตัน
7. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ประมูลปูนมาร์ล จำนวน 5,000 ตัน
8. สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม ประมูลปูนมาร์ล จำนวน 2,000 ตัน

 

   
   
   
 
 
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมปูนมาร์ลและปูนขาว
105/4 หมู่ 3 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โทร. 036-266520, 036-266564, 036-268901, 036-268902 แฟ็กซ์ : 036-267377