หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิตภัณฑ์ของเรา ห้องปฏิบัติการ ผลงานและกิจกรรม ติดต่อเรา แผนที่ตั้งบริษัท แผนผังเวปไซต์

Bookmark and Share
 
 
.
 
.
.
.
.
 
 

 

สารปรับปรุงบำรุงดิน ตราสิงห์โต-พระอาทิตย์

สารปรับปรุงดิน บำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิต
เป็นสารที่ได้จากการผสมวัสดุธรรมชาติ เช่น หินฟอสเฟต, ปูนมาร์ล, เพอร์ไลท์,
ขี้เถ้าแกลบ, โดโลไมท์, และสลัด เป็นต้น นำมาใช้เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของดินให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช
และเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บธาตุอาหารพืช หรือยืดอายุของปุ๋ยที่ใช้ในดินได้นานยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของสารปรับปรุงดิน
1. ปรับปรุงโครงสร้างดินให้เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชทุกชนิด
2. ช่วยดักจับปุ๋ยเคมีที่จะสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์
3. ทำให้คุณสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น ดินร่วนซุย อากาศถ่ายเทได้ดี
4. ยกระดับค่าความเป็นกรดเป็นด่างให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช
5. เพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน
6. มีจุลินทรีย์ช่วยตรึงไนโตรเจนจากอากาศ และจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
7. ช่วยลดความเค็มของดิน
8. ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีครึ่งหนึ่ง
9. ช่วยให้ผืนดินสามารถทำการเกษตรแบบยั่งยืน
10. มีธาตุอาหารเสริมครบถ้วน

   
 
 
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมปูนมาร์ลและปูนขาว
105/4 หมู่ 3 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โทร. 036-266520, 036-266564, 036-268901, 036-268902 แฟ็กซ์ : 036-267377