หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิตภัณฑ์ของเรา ห้องปฏิบัติการ ผลงานและกิจกรรม ติดต่อเรา แผนที่ตั้งบริษัท แผนผังเวปไซต์

Bookmark and Share
 
 
.
 
.
.
.
.
 
 
 
ชนิดพืช ครั้งที่ 1 ปริมาณ

ครั้งที่ 2

ปริมาณ หมายเหตุ
นาข้าว

46-0-0

30-0-0

31-0-0

18-4-5

16-4-4

16-20-0

16-8-8
35-50 กก./ไร่

15-7-18

20-10-12

14-10-32
35-50 กก./ไร่

ครั่งที่1หว่านหลังปักดำ
หรือหลังข้าวงอก 10-15 วัน

ครั้งที่2หว่านเมื่อข้าวเริ่มตั้งท้อง
หรือก่อนข้าวออกดอก 30 วัน

ข้าวโพด
ข้าวฟ่าง

30-0-0

18-4-5

16-4-4

15-15-15

16-8-8
30-50กก./ไร่

20-10-12

15-15-15

16-16-8
30-50 กก./ไร่

ครั้งที่1โรยปุ๋ยข้างแถว
เมื่อพืชอายุ 15-20 วันกรบปุ๋ย

ครั้งที่2โรยปุ๋ยข้างแถว
เมื่อพืชอายุ 30-45 วันกรบปุ๋ย
อ้อย

16-8-8

16-16-8

15-15-15

18-4-5

16-4-4
30-50 กก./ไร่

20-10-12

15-7-8

13-13-21
30-50 กก./ไร่

 

-โรยปุ๋ยข้าวแถวแล้วกรบปุ๋ย

-อ้อยปลูกดินเหนียวใส่ปุ๋ย
 เมื่ออายุ1-3เดือน

-อ้อยปลูกดินทรายใส่ปุ๋ย
 เมื่ออายุ1-2เดือน

-อ้อยตอเพิ่ม46-0-0 10 กก./ไร่
 ในการใส่ปุ๋ยครั้งที่2

-อ้อยข้ามแล้ง:ใส่หลัง60วันและกรบปุ๋ย

 

ยางพารา

25-7-7

18-4-5

12-4-7

20-10-12

50-100/กก.

15-7-18

20-8-20

29-5-18

 

ครั้งแรก
- ใส่ปุ๋ยห่างจากโคนต้น 12-25 นิ้ว
  เมื่ออายุ 2-15 เดือน

ครั้งที่ 2
- ให้หว่านกระจายตามแนวยาว
   ห่างต้น16เมตร เมื่ออายุ15-12เดือน

- หรือใส่ก่อนฝนหรือหลังฝน
   และหลังจากใบแก่

 

ปาล์มน้ำมัน 

20-10-12

25-7-7

15-15-15

1.5-2 กก./ต้น/ปี

14-10-32

13-13-21

2.5-3 กก./ต้น/ปี

 

ต้นปาล์ม
อายุเริ่มปลูก-1 ปี ใส่ปุ๋ย 4-5 ครั้ง/ปี

อายุ 2 ปีขึ้นไป ใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง/ปี
(ช่วงต้นฝน, กลางฝน, ปลายฝน)

อายุ 5 ปีขึ้นไป ใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง/ปี
(ต้นฝน, ปลายฝน)

 

มันสำปะหลัง

16-4-4 18-4-5 12-4-7

50-100/กก.

14-10-32 13-13-21


ครั้งที่ 1
โรยห่างจากโคนต้น 5-6นิ้ว
เมื่ออายุ 1 เดือน
ครั้งที่ 2
โรยห่างจากโคนต้น10-20นิ้ว
เมื่ออายุ 3เดือน
 


ผลไม้

18-4-5

15-15-15

20-10-12

50-100/กก.

13-13-21

14-10-32

50-100/กก.

 

ครั้งที่ 1
โรยปุ๋ยรอบรัศมีทรงพุ่ม
หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตและแต่งกิ่ง

ครั้งที่ 2
โรยปุ๋ยรอบรัศมีทรงพุ่ม
ก่อนออกดอก 1-2 เดือน

 

ผักสวนครัว

46-0-0

30-0-0

18-4-5

50-100/กก.

20-10-12

25-7-7

15-7-18

20-8-20

70-150/กก.

 

ใส่ปุ๋ยตามความสมบูรณ์ของดิน
และชนิดพืชที่ปลูกว่าพืชดินใบ
หรือดินผล

ครั้งที่ 1-โรยปุ๋ยข้าวแดง
เมื่อพืชอายุ 15-20 วัน

ครั้งที่ 2- โรยปุ๋ยข้าวแดง
เมื่อพืชอายุ 30-45 วัน

 

   
 
 
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมปูนมาร์ลและปูนขาว
105/4 หมู่ 3 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โทร. 036-266520, 036-266564, 036-268901, 036-268902 แฟ็กซ์ : 036-267377