หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิตภัณฑ์ของเรา ห้องปฏิบัติการ ผลงานและกิจกรรม ติดต่อเรา แผนที่ตั้งบริษัท แผนผังเวปไซต์

Bookmark and Share
 
 
.
 
.
.
.
.
 
 

 

ปูนมาร์ล ตราพระพุทธบาท

คุณสมบัติ
องค์ประกอบส่วนใหญ่ เช่น แคลเซี่ยม คาร์บอเนต (CaCo2) และดินเหนียว (Clay)
ในอัตราส่วน 35-65% อัตราส่วน CaCo3 35% ต่อดินเหนียว 65% มีสีขาวขุ่นน้ำตาล
เป็นหินปูนที่มีลักษณะเนื้อค่อนข้างร่วน มีค่า CCE 91-93% , CaCo3 91.09-92.71%
CaO 51.04-51.95%, MgCo3 015-0.43% และ MgO 0.04-0.14%

ประโยชน์
1. ช่วยยกระดับ pH ของดินให้สูงขึ้น ลดความเป็นกรดของดิน
2. ช่วยเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารหลัก และเสริม ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส,
แคลเซี่ยม,แมกนีเซี่ยม, ซิลิกา, โมลิบดินั่ม
3. ช่วยเพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ ที่มีประโยชน์ต่อพืช
4. ลดสารพิษอันเกิดจากความเข้มข้นของเหล็ก,อะลูมินั่ม, ตลอดจนสารพิษ ไพไรต์และ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในสารละลายดิน

อัตราการใช้
pH ดิน 3.5-4 = 600 กก./ไร่
pH ดิน 4-5 = 450 กก./ไร่
pH ดิน 5-6 = 250 กก./ไร่

   
 
 
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมปูนมาร์ลและปูนขาว
105/4 หมู่ 3 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โทร. 036-266520, 036-266564, 036-268901, 036-268902 แฟ็กซ์ : 036-267377