หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิตภัณฑ์ของเรา ห้องปฏิบัติการ ผลงานและกิจกรรม ติดต่อเรา แผนที่ตั้งบริษัท แผนผังเวปไซต์

Bookmark and Share
 
 
.
 
.
.
.
.
 
 
 

อัตราค่าบริการวิเคราะห์ปุ๋ย ดิน และวัสดุปูน

     
  รายการวิเคราะห์
ค่าบริการ(บาท)
   
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
300
2. ค่าการนำไฟฟ้า (EC)        
300
3. ค่าความชื้น (%) 
300
4. ไนโตรเจนทั้งหมด (%)
450
5. ไนโตรเจน-แอมโมเนีย (%)
430
6. ไนโตรเจน-ไนเตรต (%)
450
7. ไนโตรเจน-ยูเรีย (%)        
430
8. ฟอสฟอรัสทั้งหมด (%)    
410
9. ฟอสฟอรัส-ละลายน้ำ (%)
410
10. ฟอสฟอรัส-ละลายกรด (%)            
410
11. ฟอสฟอรัส-ไม่ละลายกรด (%)
410
12. ฟอสฟอรัสที่ใช้ประโยชน์ได้ (%)
  - กรณีขอให้วิเคราะห์ TP และ CIP (%)
ไม่คิด
  - กรณีขอให้วิเคราะห์ TP หรือ CIP (%)
410
  - กรณีขอไม่วิเคราะห์ TP และ CIP (%)
670
13. โพแทสเซียมทั้งหมด (%)
410
14. โพแทสเซียมละลายน้ำ (%)             
410
15. อินทรีย์คาร์บอน (OC)
410
16. อินทรีย์วัตถุ (OM)              
410
17. C/N (กรณีไม่ได้วิเคราะห์ N และ OC)         
710
18. C/N (กรณีวิเคราะห์ N และ OC)
450
19. ค่าการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้า (CEC)
800
20. แคลเซียม (CaO)
400
21. แมกนีเซียม (MgO)           
400
22. ค่าแคลเซียมคาร์บอเนตอิควิวาเลนต์ (CCE)
410
23. ความละเอียด (%)
100

เงื่อนไข

  1. อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. ระยะเวลาในการวิเคราะห์ ประมาณ 7 วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับตัวอย่าง
ตัวอย่างส่งวิเคราะห์ บรรจุภาชนะปิด และมีจำนวนมากกว่า 1 กิโลกรัม หรือ 1 ลิตร

 

   
   
   
 
 
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมปูนมาร์ลและปูนขาว
105/4 หมู่ 3 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โทร. 036-266520, 036-266564, 036-268901, 036-268902 แฟ็กซ์ : 036-267377