หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิตภัณฑ์ของเรา ห้องปฏิบัติการ ผลงานและกิจกรรม ติดต่อเรา แผนที่ตั้งบริษัท แผนผังเวปไซต์

Bookmark and Share
 
 
.
 
.
.
.
.
 
 
 

ห้องปฏิบัติการ (Lab)

วิสัยทัศน์

บริการวิเคราะห์ปุ๋ย ดิน วัสดุปูน

วิเคราะห์อย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว รักษาความลับของลูกค้า

ห้องปฏิบัติการ (Lab) จัดตั้งขึ้นเพื่อ    รับตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ย ดินและวัสดุปูน เพื่อการเกษตร มีการบริหารงานภายใต้ระบบงานมาตรฐาน และมุ่งสู่ระบบ ISO17025 ซึ่งเน้นการบริการอย่างมีระบบ ตรวจวิเคราะห์ ถูกต้อง แม่นยำ รักษาความลับของลูกค้าเสมอ ซึ่งการตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยอ้างอิงมาตรฐานกองเกษตรเคมี มีทีมงานตรวจวิเคราะห์ที่      ผ่านการฝึกอบรมจากกองเกษตรเคมี กรมวิชาการเกษตร

ความสามารถห้องปฏิบัติการ (Lab)
สามารถตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปูนมาร์ล โดโลไมท์ ปูนขาว ฟอสเฟต และวัตถุดิบอื่น ๆ

แนวทางการส่งตัวอย่างวิเคราะห์

  1. ด้วยตนเอง
  2. ทางไปรษณีย์
  3. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ห้องปฏิบัติการ (Lab) โทร. 036-266520, 036-266564  แฟ็กซ์ : 036-267377

 

   
   
   
 
 
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมปูนมาร์ลและปูนขาว
105/4 หมู่ 3 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โทร. 036-266520, 036-266564, 036-268901, 036-268902 แฟ็กซ์ : 036-267377