หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิตภัณฑ์ของเรา ห้องปฏิบัติการ ผลงานและกิจกรรม ติดต่อเรา แผนที่ตั้งบริษัท แผนผังเวปไซต์

Bookmark and Share
 
 
.
 
.
.
.
.
 
 
 

ประวัติ

ชื่อ : นายสุขเกษม  จึงทองดี
เกิดวันที่   : 6 ธันวาคม 2497
ที่อยู่    : 105/4  หมู่ 3  ต.ขุนโขลน  อ.พระพุทธบาท  จ.สระบุรี
คู่สมรส   : นางนารีรัตน์  จึงทองดี (เสริมศักดิ์ศศิธร)
บุตร-ธิดา : ด.ญ.เบญจรัตน์  จึงทองดี,  ด.ญ.สุดารัตน์  จึงทองดี
(ปัจจุบันศึกษาอยู่ โรงเรียนนานาชาติ ฮาร์โรว์ (ดอนเมือง)
การศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น   :   โรงเรียนสุธีวิทยาคม
มัธยมศึกษาตอนปลาย  : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสระบุรี
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยเกริก  

เกียรติประวัติและผลงาน  

1. ประธานผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 1
2. อนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสระบุรี
3. ประธานชมรมพ่อค้า อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
4. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธารทองแดง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
5. กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
6. กรรมการอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
7. ผู้ช่วยหอการค้าจังหวัดสระบุรี
8. ประธานสมาคมนายจ้างโรงงานผลิตปุ๋ย
9. ประธานสมาคมพัฒนาคุณภาพดินและน้ำ
10. สมาชิกสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย

บริษัทในเครือ                     

1. เกษมปูนมาร์ลและปูนขาว
2. บริษัท เค.บี.เค. เกษตรภัณฑ์ จำกัด
3. บริษัท เอเชียกรุ๊ป เกษตรภัณฑ์ จำกัด
4. บริษัท ซันเทค เนเจอร์ไลเซอร์ จำกัด
5. บริษัท ซิตี้พล้านท์ จำกัด
6. เหมืองแร่ปูนมาร์ล

 
 
 
 
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมปูนมาร์ลและปูนขาว
105/4 หมู่ 3 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โทร. 036-266520, 036-266564, 036-268901, 036-268902 แฟ็กซ์ : 036-267377