หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิตภัณฑ์ของเรา ห้องปฏิบัติการ ผลงานและกิจกรรม ติดต่อเรา แผนที่ตั้งบริษัท แผนผังเวปไซต์

Bookmark and Share
 
 
.
 
.
.
.
.
 
 

 

แคลเซี่ยม ตราพระพุทธบาท

คุณสมบัติและประโยชน์
เป็นแคลเซี่ยมชนิดพิเศษ เกรด A ช่วยปรับสภาพความเป็นกรดด่าง (pH) ให้คงที่ ช่วยรักษาสภาพพื้นบ่อ ช่วยรักษาสภาพน้ำให้เหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้ง ช่วยในการแข็งตัวของเปลือกกุ้ง ช่วยควบคุมสีน้ำ

ขนาดและวิธีใช้
ช่วงเตรียมบ่อทำสีน้ำ ใช้อัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่
ช่วงระหว่างการเลี้ยง ใช้อัตรา 25-50 กิโลกรัมต่อไร่
ช่วงการลอกคราบกุ้ง ใช้อัตรา 25-50 กิโลกรัมต่อไร่

 
   
 
 
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมปูนมาร์ลและปูนขาว
105/4 หมู่ 3 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โทร. 036-266520, 036-266564, 036-268901, 036-268902 แฟ็กซ์ : 036-267377